Hledá se šampion: staneš se jím i ty?

Badminton je pestrý a rozmanitý sport, který nabízí desítky rozdílných úderů a herních situací. S tím souvisí i jeho technická náročnost. Naučit se všem variantám rozehrání na síti, překvapivým dropům či klírům, sekaným úderům a dalším písmenkám badmintonové “abecedy” zvládnou jen ti doopravdy nejnadanější.

Hledá se šampion je iniciativa, která hodnotí a oceňuje technický pokrok dětí od prvních badmintonových krůčků do konce kategorie U13. Za první úspěšně zvládnuté údery od sítě a ve střední části kurtu získá začínající badmintonista svůj první, bílý pásek. Když doplní správnou techniku klírů a dropů, může “povýšit” na žlutý. A jen ti opravdu nejlepší se časem budou ucházet o černý pásek šampionů.

 

Cíle projektu

Podpořit rozvoj techniky u dětí ve věku od 8 do 12 let motivačním způsobem, tak aby měly před sebou perspektivní cíl a větší vůli věnovat se naplno a soustředěně cvičením na techniku. Jde o období, které odpovídá “zlatému věku motoriky,” v němž je třeba hráčům vštípit co nejvíce z úderové techniky, ale ne vždy je pro ně cvičení s nahazováním či nastřelováním “zábavné” – řešením je tedy tato forma externí motivace odvozená od pásků udělovaných v bojových uměních.

V dopředu určených termínech proběhne “zkouška,” kde se děti budou ucházet o některý z pásků. Ta bude mít formu nahození nových míčů a odehrání úderu z místa nebo s nezbytným malým pohybem (naskočení při sklepáváných míčích, přeskok při klíru apod.). Pokud se povede splnit všechny podmínky dané úrovně, dostane hráč za odměnu silikonový náramek příslušné barvy.

Pravidla

Zúčastnit se mohou nejvýše hráči kategorie U13, nejnižší věk není omezen.V jednom termínu zkoušek se lze ucházet jen o jednu barvu náramku. Zkoušky budou jednou za půl roku – začátek sezóny, pololetí a před koncem sezóny. Hráči, kteří už hrají soutěžní turnaje U13, mohou začít od vyšší úrovně pásku než bílý/žlutý; při zkoušce ale musejí prokázat i znalosti úderů z předchozích úrovní. Nejvyšší takovou úrovní je modrý pásek (tzn. i ti, kdo v U13 letos budou končit, mají možnost uprostřed sezóny povýšit na červený pásek a na konci sezóny získat černý). Neúspěch ve zkoušce znamená ponechání předchozí barevné úrovně. O úspěchu/neúspěchu rozhoduje trenérský tým SK Prosek Praha přítomný u zkoušky, který hodnotí kvalitu technického provedení daného úderu.

Badmintoncoach Badmintoncoach